VIND REDOVISNING AB

Rådgivning

EKONOMITJÄNSTER I HELA LANDET

En viktig del i vår verksamhet som många kunder ofta prioriterar bort är vår roll som rådgivare till dig som företagare. Vi sitter idag med insyn i en mängd bolag och branscher och vi har inom byrån tidigare erfarenheter från många större bolag och koncerner, vilket ger oss ett brett kunnande – ett kunnande som finns tillgängligt för dig som kund när du vill växa, få andra affärsmöjligheter eller slå av på takten.

Skulle kompetensen på just det område du agerar inom saknas har vi ett brett kontaktnät och kan snabbt rådfråga eller sätta dig i direktkontakt med någon som har god erfarenhet inom området. 

Vi på VIND Redovisning vill finnas här som support även utöver bokföring, bokslut och skatt. Vi vill hjälpa dig att vinna över dina konkurrenter. 

VIND Redovisning AB konferensrum

Vi finns tillgängliga så snart du behöver prata ekonomi, bokföring, lönehantering och mer.  Välkommen!